Wie zijn CONFIAS

Onder de naam Confias finance & control is Peter Luken (1959) in september 2013 gestart met een eigen praktijk. Na 35 jaar met veel plezier en succes werkzaam te zijn geweest in de openbare accountants- en adviespraktijk koos hij alsnog voor de zelfstandigheid en vrijheid in ondernemen. Niet langer vanuit de kaders van externe accountantscontrole wil hij zich meer focussen en specialiseren op die terreinen waar het midden- en kleinbedrijf de slag kan maken: visionaire ondernemers ondersteunen in beheersing van risico’s, het ontwerpen en implementeren van relevante management stuurinformatie, het coachend meewerken aan groei, ontwikkeling en verbetering van kwaliteit.